Cum să interpretezi articolele de pe blog? Fiind ortodoxă, fără nicio îndoială consider de folos doar metodele de vindecare experimentate de Sfinții Părinți. Totuși nu vreau să înfierez psihologii și psihologia, că nu e treaba mea. Un psiholog care merge pe fundamentele Sf. Părinți și a filtrat prin filtrul ortodox și al Sf. Părinți noțiunile de psihologie poate face mult bine. Există și bune în psihologie, cum există și mai puțin bune. Anumite explicații moderne din psihologie, neuroștiințe ne pot ajuta să înțelegem mai bine pe Sf. Părinți care au fost foarte profunzi și abia acum începem să îi înțelegem. Putem vedea astfel că învățăturile lor sunt reconfirmate de anumite descoperiri ale științelor din zilele noastre.

Însă, deși folosesc noțiuni de psihologie în blog sunt mai degrabă de acord cu ceea ce pr. Sofronie a exprimat aici. Adică sunt foarte prudentă în a recomanda psihologia, deoarece vine la pachet cu o altă antropologie, diferită de cea ortodoxă. Astfel că și direcția în care îl va îndrepta pe om e diferită de direcția indicată de Părinți.

Consider că psihologia îi sugerează omului că se poate descurca și fără Dumnezeu, ceea ce este în mod evident o greșeală. Psihologia pare a se baza destul de mult pe vechile învățături filozofice pe care Sf. Părinți le-au combătut pe bună dreptate, căci ele nu duc în mod real la vindecarea omului.

Să avem totuși discernământ

Cum să interpretezi totuși relația mea cu informațiile laice? Nu vreau să spun că toate învățăturile filozofilor sunt greșite, cum nu vreau să spun că tot ce zice psihologia e greșit. Dacă aș fi considerat așa nu aș mai fi folosit noțiuni de psihologie în acest blog. În apărarea acestei idei dau un minunat citat al Sf. Grigorie Teologul (sublinierile îmi aparțin):

Socotesc că toți oamenii care au minte sunt de acord să recunoască în educație cel dintâi dintre bunurile pe care le avem. Nu este vorba numai despre educația cea bună, care este a noastră și care disprețuiește podoaba și vorba căutată, rămânând [țintită] numai înspre mântuire și frumusețea gândurilor, ci și, deopotrivă, educația din afară, pe care cei mai mulți dintre creștini o privesc cu dezgust, socotind-o capcană și primejdie și [ceva] ce îndepărtează de Dumnezeu: ei gândesc greșit.

Tot așa cum cerul și pământul și aerul și toate de felul acesta nu pot fi disprețuite doar pentru că unii, înțelegând greșit, în loc să-L slăvească pe Dumnezeu, [Îi slăvesc] creația; ci, culegând dintre ele ce este de folos pentru viață și pentru bucurie, să fugim de ce e primejdios fără să stârnim, ca cei lipsiți de minte, creatura împotriva Creatorului ei, ci luându-L din lucrări pe Lucrător și făcând, după cuvântul dumnezeiescului Apostol, ca orice gând să-i fie rob lui Hristos.

După cum știm că nici focul, nici hrana, nici fierul, nici altceva de felul acesta nu sunt de mare folos în sine sau de mare vătămare, ci totul ține de intenția cu care sunt folosite – chiar ajungem să folosim pentru însănătoșire otrăvuri de la animale târâtoare -, tot așa primim orice privește cercetarea științei și descrierea ei, ținând departe tot ce duce la demoni și la rătăcire și la adâncul pierzaniei: numai că de aici avem un folos în slăvirea lui Dumnezeu, prin aceea că suntem în stare să discernem binele de rău și dobândindu-ne, din slăbiciunea lor, tăria pentru doctrina noastră.

Așadar, nu se cuvine să disprețuim educația [doar] pentru că așa li se pare unora: dimpotrivă, ar trebui să presupunem mai degrabă că sunt stângaci și neînvățați cei care țin la o asemenea părere, oameni care ar vrea ca toți să fie ca ei pentru ca, ascunși în mulțime, starea lor să rămână neștiută și pentru ca să scape de dezvăluirea neștiinței lor.

Sf. Grigorie Teologul, Cuvântarea 43:11 în Panegiric în cinstea Sfântului Vasile cel Mare, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2014, p. 22

În ce condiții poate fi de folos psihologia

Cum să interpretezi faptul că voi cita din cărți care cuprind amestec de învățături bune cu învățături neconforme cu cele ale Sf. Părinți? Chiar dacă voi cita din cărți laice nu înseamnă că în mod automat recomand acele cărți, nici că sunt de acord cu tot ce scrie în cărțile laice citate. Sunt de acord cu acele informații care corespund cu spusele Sf. Părinți. Nu sunt de acord cu nimic ce nu corespunde învățăturilor Părinților.

Psihologia poate fi de ajutor doar dacă psihologul are la baza convingerilor sale antropologia ortodoxă. Psihologia singură nu poate vindeca. Doar Duhul Sfânt vindecă. Psihologia practicată de un psiholog ortodox trăitor al ortodoxiei poate ajuta însă în înțelegerea anumitor blocaje, tipare comportamentale care ne împiedică să Îl primim pe Duhul Sfânt. ATENȚIE însă, faptul că psihologul merge la biserică sau se declară ortodox nu e suficient. E important să dea întâietate învățăturilor Părinților și nu psihologiei.

Sfaturile Sfinților Părinți – terapeutice

Sf. Părinți au dat sfaturi care în zilele noastre se încadrează la terapie. Doar că ne-am îndepărtat atât de mult de ei! Cum a fost posibil? Pentru că am preluat mai degrabă concepția a unui Dumnezeu pedepsitor în sensul justițiar, legalist. Din această perspectivă pot ajuta unele informații din psihologie. Vei putea să îi reînțelegi pe Sfinții Părinți ca terapeuți, să te apropii de ei, să îți dai seama că sfaturile lor sunt foarte actuale și foarte utile, terapeutice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *