Mintea omenească a fost de-a lungul timpului un mister, a stârnit multe curiozități, controverse, oamenii au propus diferite modele de funcționare. Cu toate acestea, mintea încă este misterioasă. Noile teorii științifice despre minte îmi confirmă că doar revelația divină este cheia cunoașterii. Prin revelația divină am primit toate informațiile care să mă lămurească despre cum funcționează ea. Doar că m-am rătăcit prin hățișul de informații științifice atât de mult, că am uitat de ce era mai important: informațiile de acasă. Acasă este ortodoxia, informațiile de acasă sunt preluate din credința mea creștin ortodoxă. Îmi propun prin această serie de articole să demonstrez cât de multe asemănări sunt între modul de funcționare al minții mele și dogmele despre Sfânta Treime. Pentru că Dumnezeu m-a făcut după chipul Lui. Am o minte într-o singură ființă, dar în trei ipostasuri, exact așa cum e și Sfânta Treime.

Mintea mea e după chipul lui Dumnezeu

Știu de la Sfinții Părinți că Dumnezeu S-a revelat (S-a descoperit) nouă, oamenilor, prin creația Sa. Adică îmi pot da seama despre unele lucruri ce țin de relația lui Dumnezeu cu lumea, studiind creația Sa, inclusiv pe om.

Mai știu de la Sfântul Grigorie Palama că mintea omenească (cel mai des numită suflet de către Părinți) este făcută după chipul lui Dumnezeu. Dacă ea este creată după chipul Sfintei Treimi lucrările ei vor fi asemănătoare cu lucrările Persoanelor din Sfânta Treime. Asta nu înseamnă că mintea omenească este Dumnezeu. Eu nu am aceeași natură( fire ) ca și Dumnezeu și nici nu sunt în stare să înțeleg firea lui Dumnezeu. Nici un om nu va putea vreodată. Dacă aș putea-o înțelege, atunci l-aș putea stăpâni, deci nu ar mai fi Dumnezeu. În concepția ortodoxă Dumnezeu nu poate fi decât atotputernic, altfel nu vorbim de Dumnezeu, ci de o creatură.

Natura umană nu e natura divină

Nu se cunoaște din ce este făcută Ființa Dumnezeiască. La fel cum celebrul robot Sophia nu are aceeași natură, aceeași fire cu mine ca om (deși oamenii sunt creatorii acestui robot), nu se poate compara Ființa Dumnezeiască cu ființa omenească decât după lucrări, după ceea ce fac, nu după „materialul” din care sunt alcătuite.

Dar Scriptura (Biblia) ne-a spus că Dumnezeu ne-a creat să funcționăm într-un mod asemănător cu Sine. De aceea, pentru mine este important să am cunoștință despre lucrările lui Dumnezeu. Voi putea înțelege cum funcționez eu, ca om, care este potențialul meu, astfel încât să mi-l folosesc cât mai mult.

Dumnezeu ne-a revelat nouă, oamenilor, aceste dogme pentru că le putem înțelege și ne pot ajuta să ne vindecăm. Reamintesc, scopul Bisericii dintotdeauna a fost acela de a mă ajuta să mă vindec, atât sufletește, cât și trupește.

Pe scurt despre lucrările celor trei Persoane(Ipostasuri) ale Sfintei Treimi

În acest articol voi trata foarte pe scurt tema celor trei Ipostasuri ale Sfintei Treimi și legătura acestor dogme ortodoxe cu cele trei ipostasuri ale minții din motiv că pe internet este foarte greu de citit un articol lung, cap-coadă despre un subiect atât de complex. De aceea o serie de articole pe această temă consider că sunt mai potrivite.

Pentru o mai bună înțelegere a termenilor, ipostas, persoană sau ipostază sunt în acest caz similari. Cum pentru minte persoană nu este un termen potrivit, ci mai degrabă cel de ipostas sau ipostază, voi privilegia termenul de ipostas. Definiția de dicționar a termenului ipostas este: „Stare în care se găsește cineva sau ceva”. De aceea vorbim de un singur Dumnezeu, dar în trei ipostasuri. Pentru că același, unicul Dumnezeu, e în trei „stări”. Aceste stări sunt neamestecate, lucrează împreună strâns unite (nu știm cum) și totuși ele sunt un singur Dumnezeu. La fel este și cu mintea.

Tatăl Creator

Știu din teologia ortodoxă că Tatăl este Creatorul, Făcătorul a toate, Care păstrează existența a tot ce există (Atotțiitorul): „Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute”, mărturisesc în Simbolul de Credință. Planul lucrărilor și hotărârea de a fi îndeplinite sunt specifice Tatălui. Tatăl hotărăște în mod liber și neconstrâns de nimic.

Fiul Cuvânt

Fiul sau Cuvântul lui Dumnezeu este înfăptuitorul, Cel care execută, duce la îndeplinire, „prin Care toate s-au făcut”. Fiul este Cel care ascultă în mod desăvârșit de Tatăl. De ce este numit Cuvântul? Așa cum noi prin cuvânt ne exprimăm gândurile și voia pentru a le duce la îndeplinire, la fel prin Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă lucrările lui Dumnezeu și se pot face cunoscute către noi, oamenii, către creația Sa.

Duhul de viață dătător

Duhul Sfânt este însuflețitorul, „Domnul de viață Făcătorul”, Care dă viață creației. Așa cum gândul, cuvântul, fapta noastră sunt cu un anumit duh – zicem uneori că am simțit duh de pace sau am simțit duh de ceartă sau duh de mângâiere la o persoană, în intenția ei, exprimarea ei, în cuvintele ei – la fel este și cu Dumnezeu. Atât Dumnezeu Tatăl (Cel care decide), cât și Cuvântul Lui au un Duh, Duhul Sfânt. Bucuria de dinainte de veci a Tatălui și a Fiului este Duhul Sfânt, ne învață Sfântul Grigorie Palama. Duhul este comun amândurora (Tatălui și Fiului) în ce privește întrebuințarea. Atât Tatăl, cât și Fiul își comunică Unul Altuia această bucurie care este Duhul, ne explică pr. Dumitru Stăniloae în notele de subsol ale Filocaliei.

La nesfârșit Tatăl naște pe Fiul și din El izvorăște (purcede) Duhul. Între ei este o comunicare, o înțelegere și o ascultare desăvârșită. Știm că sunt Persoane distincte ale Sfintei Treimi, și totuși lucrând în mod desăvârșit împreună, Unimea neamestecată. Sunt foarte uniți și inseparabili, totuși neamestecați, Persoane (Ipostasuri, Ipostaze) distincte.

Câteva noțiuni despre mintea omenească

Cunoștințe științifice despre mintea umană nu prea există. Oamenii de știință nu au reușit să spună ce este ea. Recunoscând deschis această problemă, psihiatrul Daniel Siegel a încercat să ofere un răspuns în cartea tradusă și la noi, Mintea. În schimb oamenii de știință au propus diferite modele de funcționare ale ei. Poate că îi voi dezamăgi pe unii, dar voi spune franc: nu se știe ce este mintea și din ce e alcătuită.

Creierul nu este mintea, este cel mult organul care transpune chimic și material ceea ce ea dictează. Dar este foarte posibil ca el să nu fie singurul organ fizic al minții, așa cum credem în acest moment. Se vehiculează între cercetători ideea că și inima are un rol însemnat ca organ al minții (mai ales când vorbim de emoții).

Un lucru cert e că mintea operează cu gânduri. Pornind de la cunoștințele actuale despre funcționarea minții umane, pot afirma că mintea mea e una singură, dar formată din ipostasuri (stări). O singură minte în trei stări, dar aceste stări sunt atât de unite între ele, și totuși distincte, exact ca în cazul Sfintei Treimi.

Primul ipostas

Există o minte conștientă (conștientul), care se ocupă cu planificarea și cu hotărârea a ce urmează să fac eu ca persoană. Mintea mea conștientă ia decizii, dă interpretări informațiilor pe care le primește din mediu, alege, e responsabilă de liberul meu arbitru, de voința mea liberă. Cunoștințele minții mele conștiente îmi arată nivelul meu de conștientizare. Nimic nu se întâmplă în mine dacă mintea mea conștientă nu aprobă.

Al doilea ipostas

Există o minte nonconștientă, adesea numită de unii subconștient, dar termenul nu este preferat de psihologi, deși este des întâlnit în cursurile de dezvoltare personală. Mintea nonconștientă pune în aplicare gândurile pe care le-a filtrat conștientul. Ea este înfăptuitorul, se ocupă să dea comenzi corpului după ce mintea conștientă a decis într-un anume fel. Mintea nonconștientă execută programe (atât biologice, cât și programe de gândire, de acțiune). Tot ce a ajuns în mintea nonconștientă este executat, pentru că este considerat a fi bun. Mintea mea conștientă se presupune că a filtrat tot ce este bun pentru mine, și a trimis informația către mintea nonconștientă pentru a crea programe de executat. Aceste programe sunt uneori însoțite de emoții.

Al treilea ipostas

De emoții și atitudini se ocupă o minte emoțională. Psihologia consideră că tot mintea nonconștientă se ocupă de stocarea emoțiilor și că aceasta ar fi, de fapt, mintea emoțională. Sunt de acord că mintea nonconștientă se ocupă cu exprimarea lor, pentru că emoțiile sunt legate de gânduri. Dar emoțiile și atitudinile nu se știe cum sunt produse, ele sunt pentru oamenii de știință un mister. Părinții însă ne învață că ele țin de a treia parte a sufletului, de ceea ce eu voi numi minte emoțională.

Emoția (afectul) izvorăște (purcede) din interpretarea informațiilor pe care o face mintea conștientă. Emoția nu se declanșează decât ca urmare a unei decizii luate de mintea conștientă la un moment dat, chiar dacă acea decizie a fost stocată în mintea nonconștientă și este executată ca urmare unui program al minții nonconștiente.

Un robot ca Sophia poate avea o „minte” care să interpreteze și una care să execute interpretările (simulare de minte conștientă și nonconștientă). Dar nu are o minte emoțională. Emoția nu a putut fi reprodusă. Un GPS, un robot pot să vorbească, dar nu o pot face cu acea emoție specifică doar oamenilor. Emoția este ceea ce desăvârșește comunicarea, înfăptuirea, îi dă viață. Cercetătorii sunt de acord că fără emoții nu există comunicare și fără comunicare nu există viață socială (Jaques Cosnier).

Mintea operează doar cu energie

Mintea conștientă operează cu gânduri pe care le planifică spre execuție sau pe care le respinge. Mintea nonconștientă operează cu gândurile aprobate de mintea conștientă pentru a fi puse în aplicare. Gândurile sunt energie, dar de fapt noi nu știm ce sunt nici energia, nici gândurile. Nu avem o definiție din punct de vedere fizic. Înțelegem doar care e rolul gândurilor, care sunt lucrările lor. Mintea emoțională operează cu emoții. Emoția este tot o energie, dar nerațională, provenită din gândurile minții conștiente, din interpretările pe care mintea conștientă a decis să le ia în considerare. Emoția este exprimată prin mintea nonconștientă. Mintea conștientă poate trimite semnale către mintea nonconștientă, înfăptuitoare, prin emoții, la fel și mintea nonconștientă poate trimite semnale către mintea conștientă prin emoții. Părinții ne învață că emoțiile sunt tot gânduri, dar care izvorăsc din inimă.

Corespondența dintre mintea mea și Sfânta Treime

Chiar dacă mintea mea funcționează după modelul Sfintei Treimi, ea este creată. Mintea mea nu este Sfânta Treime. Totuși, funcționând după chipul lui Dumnezeu, există niște corespondențe între stările (ipostasurile) minții și Persoanele (Ipostasurile) Sfintei Treimi. Astfel, mintea conștientă funcționează asemenea Tatălui, Creatorului Care hotărăște. Mintea nonconștientă funcționează ca Fiul sau Cuvântul prin Care se execută planul. Iar mintea emoțională care furnizează emoția este responsabilă de duhul comunicării asemenea Duhului Sfânt.

Mintea emoțională operează cu afecte, emoții. Emoția, după cum spuneam, este un gând nerațional, pentru că nu este produsă de rațiune (de mintea conștientă). Ea este gând care izvorăște din gândurile minții conștiente, dar nu ține de rațiune. Emoția (afectul) se atașează de gândul provenit de la mintea conștientă și lucrează împreună, fără a se amesteca. Programele care se execută cu ajutorul minții nonconștiente, în schimb, iau naștere ca urmare a gândurilor minții conștiente. Nu este clar cum se întâmplă acest lucru, dar constatăm că așa funcționează mintea umană.

Pot spune fără să greșesc că mintea mea este una singură în natură, ființă, dar cu trei ipostasuri: minte conștientă, minte nonconștientă și minte emoțională, fiind făcută după chipul Sfintei Treimi. La fel ca în cazul Sfintei Treimi, deși cele trei ipostasuri ale minții mele lucrează foarte strâns împreună, sunt foarte strâns unite (mi-e clar după lucrarea lor, după cum operează cu gândurile), voi prezenta în articolele următoare că sunt totuși neamestecate. Eu nu sunt Dumnezeu, sunt creată după chipul lui Dumnezeu, dar pot fi dumnezeu prin înfiere.

Alte informații folositoare vei găsi în articolul Filioque este despre cum funcționează mintea mea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *